O nas – Medyczny Dom Medialny

Teoria poparta praktyką

Swoją drogę zawodową zaczęłam podczas studiów na kierunku Zarządzanie i Marketing. Teoria poparta praktyką i możliwością uczestniczenia w tworzeniu procesów i procedur funkcjonujących w placówkach medycznych znalazły swoje odzwierciedlenie w rozwoju placówki. Studia z zakresu Zarządzania Sprzedażą w Praktyce były podstawą do budowania strategii rozwoju placówek, tworzenia celów i wytyczania drogi do ich osiągnięcia. Doświadczenie zdobyte podczas wielu lat pracy z placówkami medycznymi, umiejętności analityczne i podejście ekonomiczne do zarządzania powodują, że potrafię zamienić wizję placówki w cel oraz wyznaczyć strategię rozwoju firmy krok po kroku.

Joanna Szewczyk
Współwłaścicielka Medycznego Domu Medialnego

Sukcesy dzięki doświadczeniu

Z branżą stomatologiczną związana jestem od kilkunastu lat. Poznałam prawie wszystkie aspekty tworzenia i funkcjonowania placówki. Przez te lata spotykałam lekarzy będących doskonałymi specjalistami w swojej dziedzinie, ale nie radzącymi sobie z trudem organizacji pracy, zarządzaniem czy marketingiem. Mały wybór szkoleń i jeszcze mniejszy literatury w zakresie zarządzania w stomatologii powoduje, że wciąż szukam nowych rozwiązań, które sprawdzam i wdrażam w projektach. Praca na stanowisku dyrektora zarządzającego nauczyła mnie podejmowania decyzji, negocjacji, a przede wszystkim ukierunkowała mnie na ciągłe poszukiwanie szans na rozwój placówek, za które jestem odpowiedzialna.

Agnieszka Zawiślak
Współwłaścicielka Medycznego Domu Medialnego

Doświadczenie

Jesteśmy praktykami. To, czego uczymy innych wynika z wielu lat pracy w klinikach. Opracowaliśmy autorskie procedury i mechanizmy służące skutecznemu zarządzaniu. Rozwiązania, które wdrażamy są indywidualizowane dla każdej placówki, dzięki czemu zawsze są skuteczne i odpowiednio dostosowane do potrzeb kliniki.

Misja

Etyka w pracy, uczciwość wobec właścicieli, personelu i pacjentów klinik jest dla nas największą wartością. Szczerość i bezpośredniość w zarządzaniu jest warunkiem ostatecznego sukcesu.

Cele

Rozwój placówki i jej finansowy sukces staje się naszym celem we współpracy z naszymi klientami. Droga do jego osiągnięcia jest wartością samą w sobie. Celem naszej firmy jest sukces klinik osiągany z uwzględnieniem poszanowania dobra pacjentów i członków zespołów, które je tworzą.