Warsztat menedżerski – Medyczny Dom Medialny

Warsztat
Narzędzia menedżerskie

Zapraszamy Państwa na warsztat, na którym będziemy wspólnie wypracowywać narzędzia menedżerskie, wytyczać cele, diagnozować problemy, wdrażać zmiany i używać narzędzi do ich kontroli. Po tym warsztacie będziesz wiedział, jak używać narzędzi menedżerskich i jak wdrażać zmiany skutecznie.

Każdy uczestnik warsztatów otrzyma autorskie narzędzia w tym szablony, które pomogą określić sytuację w placówce i śledzić wdrażane zmiany. Po warsztatach będzie można z nich korzystać w prowadzonej klinice. Te narzędzia wdrażamy podczas indywidualnej pracy z klinikami, pomagają i ułatwiają one skutecznie zarządzać placówką.

Zwrócimy uwagę na istotne czynniki, wpływające na ostateczny sukces Państwa praktyki. Pomożemy Państwu wytyczyć ścieżkę, którą należy iść aby poprawiać jakość funkcjonowania firmy.

Dzięki ukończeniu szkolenia jego uczestnicy:

Pogłębią umiejętności zarządzania placówką stomatologiczną

Dowiedzą się jak budować system do elektronicznej dokumentacji medycznej

Poznają sposoby wdrażania procedur

Pogłębią wiedzę z zakresu prowadzenia pacjentów w systemie elektronicznej dokumentacji medycznej

Zdobędą umiejętności dotyczące najważniejszych funkcji menedżera takich jak stawianie celów, delegowanie zadań, monitorowanie oraz rozliczanie

Poprawią umiejętności świadomego budowania i wykorzystania autorytetu

Pogłębią umiejętności związane z wewnętrznym audytowaniem prowadzonych placówek

PLAN SZKOLENIA:

I Dokumentacja medyczna. Jej znaczenie dla funkcjonowania kliniki

 1. Prawne aspekty prowadzenia dokumentacji medycznej. Uchroń swoją klinikę, przed sprawami sądowymi, wnikającymi z błędnie prowadzonej dokumentacji medycznej.
 2. Elektroniczna dokumentacja medyczna.

 

II Zmiany w funkcjonowaniu kliniki

 1. Jak zdiagnozować problem kliniki? Obiektywne spojrzenie na sytuację i procedury funkcjonujące w klinice.
 2. Ustalanie planu działań,
 3. Wdrożenie zmiany,
 4. Narzędzia do kontroli wprowadzanych zmian. Formularze i raporty kontrolne.
 5. Ewaluacja procedur.

 

III Procedury

 1. Prawidłowe konstruowanie procedur i ich znaczenie w EDM,
 2. Zasady stosowania procedur w EDM,
 3. Poziom świadczenia poszczególnych usług medycznych, czyli ustalenie jakości usługi.

 

IV Prowadzenie pacjenta Model Medycznego Domu Medialnego

 1. Trzy typy pacjentów pierwszorazowych,
 2. Sprawdź, czy tak chciałbyś być obsługiwany w klinice? O czym mówi APP, czyli Analiza Pacjentów Pierwszorazowych? Jakie ma znaczenie dla Kliniki? W jakim celu i w jaki sposób należy wykonywać APP?
 3. Kompleksowe leczenie pacjenta.
 4. Przykładowy plan leczenia.

 

Dla kogo:

 • Lekarzy dentystów
 • Właścicieli praktyk stomatologicznych
 • Menedżerów placówek stomatologicznych
 • Osób chcących otworzyć własną placówkę stomatologiczną

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • obiad,
 • przekąski, przerwy kawowe.

Miejsce szkolenia 

 • Toruń

Godziny:

1 dzień: 9:00-17:00

2 dzień: 9:00-15:00

Sposób prowadzenia:

 • szkolenie warsztatowo-wykładowe

Terminy:

 • 9-10 maja 2020
 • 7-8 listopada 2020

Cena:

Cena regularna: 2 190 zł netto

Przyznajemy punkty edukacyjne.

Pozyskaj dofinansowanie na szkolenie!

*Wypełniony wniosek należy złożyć minimum miesiąc przed szkoleniem.

Prowadzimy szkolenia zamknięte w placówce klienta

Zakres i tematykę ustalamy indywidualnie, zależnie od potrzeb klienta.