Zarządzanie zespołem – Medyczny Dom Medialny

SZKOLENIE
Zarządzanie zespołem

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • obiad,
 • przekąski, przerwy kawowe.

Zarządzanie zespołem jest ogromnym wyzwaniem zarówno dla początkujących menadżerów jak i doświadczonych „HR-owców”.  Na szkoleniu przybliżymy Państwu wiele aspektów zarządzania zespołem począwszy od form zawierania umów, przez tworzenie zespołu, który może na sobie polegać i wzajemnie motywuje się do pracy.

Plan szkolenia:

 • Rola menedżera,
 • Formy zatrudnienia menedżera (przykładowe umowy),
 • Formy zatrudnienia lekarzy (przykładowe umowy),
 • Formy zatrudnienia personelu średniego (przykładowe umowy),
 • Karta urlopów,
 • Planowanie urlopów,
 • Urlopy lekarzy a umowa,
 • Rekrutacja pracowników,
 • Zakresy obowiązków,
 • Dokumenty niezbędne podczas zatrudniania personelu w stomatologii,
 • Standardy obsługi i obowiązujące procedury,
 • Czas pracy pracowników,
 • Motywowanie,
 • Nagrody i kary,
 • Zebrania personelu,
 • Komunikacja przełożony-pracownik,
 • Konsekwencja w zarządzaniu personelem,
 • Grafiki pracy,
 • Szkolenia personelu,
 • Zebrania,
 • Wdrażanie zmian,
 • Wdrażanie nowych pracowników,
 • Procedura leczenia rodzin i pracowników,
 • Regulamin wewnętrzny placówki,
 • Kultura organizacji,
 • Hierarchia,
 • Proporcjonalność wynagrodzeń,
 • Budowanie autorytetu – czy menedżer może być lubiany?

Dzięki ukończeniu szkolenia jego uczestnicy:

 • Pogłębią umiejętności zarządzania zespołem,
 • Dowiedzą się jak budować zespoły i na co uważać przy ich tworzeniu,
 • Poznają znaczenie i formy prowadzenia zebrań z personelem,
 • Zdobędą umiejętności dotyczące najważniejszych funkcji menedżera takich jak stawianie celów, delegowanie, monitorowanie oraz rozliczanie,
 • Pogłębią umiejętności związane z zarządzaniem konfliktem i radzeniem sobie w trudnych sytuacjach menedżerskich,
 • Otrzymają gotowe propozycje regulaminu premiowania,
 • Otrzymają przykładowe procedury związane z zarządzaniem zespołem,
 • Nauczą się tworzyć powtarzalne grafiki pracy.

Dla kogo:

 • Lekarzy dentystów
 • Właścicieli praktyk stomatologicznych
 • Menedżerów placówek stomatologicznych
 • Osób chcących otworzyć własną placówkę stomatologiczną

Cena:

Cena regularna: 2 190 zł netto

Klienci Schmidtdental: 1 990 zł netto

Miejsce szkolenia 23-24 listopada 2019:

Hotel Spichrz

ul. Mostowa 1

Toruń

Godziny:

1 dzień: 9:00-17:00

2 dzień: 9:00-15:00

 Sposób prowadzenia:

 • szkolenie warsztatowo-wykładowe

Daty szkoleń otwartych:

 • 15-16 czerwca 2019  / szkolenie już się odbyło
 • 23-24 listopada 2019

Pozyskaj dofinansowanie na szkolenie!

Prowadzimy szkolenia zamknięte w placówce klienta

Zakres i tematykę ustalamy indywidualnie, zależnie od potrzeb klienta.