Usługi – Medyczny Dom Medialny

Badanie marżowości usług

Kompleksowy cennik placówki

Audyt placówki z planem wdrożeń

FAS – Finansowa analiza stomatologiczna

Prowadzenie pacjenta przez pryzmat elektronicznej dokumentacji medycznej

Wdrożenie systemu elektronicznej obsługi pacjenta

Wsparcie w otwieraniu nowej placówki

Tworzenie biznesplanu

Przygotowanie dokumentów kadrowych

Standard obsługi lekarskiej