Doradztwo i wsparcie w otwieraniu nowej placówki – Medyczny Dom Medialny

Doradztwo i wsparcie w otwieraniu nowej placówki

Kompleksowo wspieramy inwestorów w decyzjach dotyczących nowych przedsięwzięć. Tworzymy biznesplany i pomagamy w realizacji całego projektu.

Tworzenie biznesplanu

Planując otwarcie placówki realizując przedsięwzięcie w oparciu o wcześniejszy plan pozwoli uniknąć wielu błędów często spotykanych w praktykach stomatologicznych. Tworzenie nowej placówki daje nam możliwość zaimplementowania skutecznych procedur odpowiadającym przyjętym standardom. Tworzony biznesplan będzie zindywidualizowany pod kątem wizji Klienta, dzięki czemu zbadane rynki, konkurencja, cenniki i inne zamieszone w nim działy będą odpowiadały konkretnym potrzebom.

Biznesplan pomoże wyznaczyć cele i misje tworzonej firmy oraz pozwoli zaplanować ścieżkę do osiągnięcia założonych celów.

Tworzenie nowej placówki to szereg działań, które rozpoczynają się jeszcze długo przed przyjęciem pierwszego pacjenta. Wybór lokalizacji, lokalu umiejętne dostosowanie go od strony technicznej, jak również dostosowanie do specyfiki grupy docelowej. Często błędy popełniane na etapie projektowania są już nieodwracalne a ich skutki są odczuwalne przez cały personel jak i pacjentów, przez cały okres jej funkcjonowania. Biznesplan, który tworzymy jest zawsze dostosowany do wszystkich potrzeb stomatologicznych.

Korzyści z wcześniej przygotowanego biznesplanu:

 • Możliwość zaplanowania inwestycji.
 • Możliwość oceny rentowności placówki.
 • Ukazanie mocnych, słabych stron, szans oraz zagrożeń dla placówki.
 • Możliwość sformułowania i realizowania strategii na kolejne lata.
 • Wytyczenie realnych celów na kolejne lata.
 • Możliwość oceny wydajności poszczególnych lekarzy.

Dzięki nam sprawisz, że placówka od początku swojej działalności będzie funkcjonowała prawidłowo. W zakresie otwierania nowych placówek:

 • pomagamy prawidłowo rozmieścić pomieszczenia placówki,
 • pomagamy zaprojektować ergonomicznie wnętrza gabinetów i przestrzeni recepcyjnej, aby spełniała swoją rolę,
 • dajemy wytyczne do stworzenia infrastruktury technicznej niezbędnej do prawidłowego i bezawaryjnego funkcjonowania urządzeń.
 • Tworzymy wizję placówki i dopasowujemy standardy funkcjonowania do grupy docelowej.
 • Badamy rynek i tworzymy procedury.

W zakresie rozpoczęcia działalności:

 • pomagamy rekrutować personel,
 • wdrażamy procedury i szkolimy personel w zakresie obsługi pacjenta i przestrzegania ustalanych standardów.

Nasze doświadczenia pokazują, iż placówki prowadzone od początku zgodnie z naszymi wytycznymi osiągają sukcesy od początku działalności i wyróżniają się na tle konkurencji.

Chcesz otworzyć placówkę i nie wiesz od czego zacząć?

Skontaktuj się z nami.

Skorzystaj z bezpłatnej 15 min. konsultacji telefonicznej.

tel. 693 630 939