FAS – Finansowa Analiza Stomatologiczna – Medyczny Dom Medialny

FAS

Finansowa Analiza Stomatologiczna

Finansowa Analiza Stomatologiczna odpowie Ci na pytania:

Jaka jest wydajność poszczególnych lekarzy

Czy placówka jest rentowna

Czy liczba zatrudnionego personelu średniego odpowiada zapotrzebowaniom kliniki

Czy personel pracuje zgodnie z wymiarem zatrudnienia

Jaki powinien być ostateczny zysk miesięczny, który właścicielowi ma przynosić firma

Jak stworzyć odpowiednią strategię na kolejne lata

Jakie realne cele wytyczyć na kolejne lata

Czy wdrażane zmiany wpływają bezpośrednio na przychody firmy

Jak zaplanować inwestycję

FAS jest formą arkusza kalkulacyjnego nazywanego przez nas arkuszem sprawozdawczym firmy. Arkusz wypełniany regularnie pomaga:

Ocenić rentowność firmy i wyznaczać kierunki zmian,

Pozwala porównać wydajność lekarzy oraz interweniować w sytuacjach, kiedy dane nie są̨ zgodne z wyznaczonymi założeniami.

Analizie podlegają obroty kliniki w poszczególnych miesiącach. Dodatkowo dzięki analizie finansowej będziesz mógł także określić podział, jaką część zysku klinika przeznaczy na konsumpcję, a jaką na oszczędności, a także będziesz miał szansę na płynne wdrażanie działań korygujących.