Prowadzenie pacjenta przez pryzmat elektronicznej dokumentacji medycznej – Medyczny Dom Medialny

Prowadzenie pacjenta

przez pryzmat elektronicznej dokumentacji medycznej

Najważniejszy dla każdej kliniki jest prawidłowo prowadzony pacjent. Bazując na naszym kilkunastoletnim doświadczeniu opracowaliśmy szkolenie skupiające się na najważniejszych aspektach  prowadzenia pacjenta.

Szkolenie koncentruje się między innymi na:

Prawidłowo prowadzonej dokumentacji medycznej

Wykorzystaniu terminarza do usprawnienia organizacji pracy całego zespołu

Kontrolowaniu standardu obsługi pacjenta przez menedżerów/właścicieli

Obsłudze pacjenta w gabinecie

Roli poszczególnych narzędzi systemu takich jak diagram i plan leczenia w prowadzeniu pacjenta