Standard obsługi lekarskiej – Medyczny Dom Medialny

Standard obsługi lekarskiej

Oferujemy Państwu gotowy spisany dostosowany do Państwa potrzeb standard obsługi pacjenta przez lekarzy.

W dokumencie zawarte będą szczegółowe informacje na temat postępowania lekarzy od wejścia do kliniki poprzez przyjęcia pacjentów i wypełnianie dokumentacji medycznej.

Szczegółowy plan standardu znajduje się poniżej.

Do dokumentu dołączamy podstawowe procedury gotowe do wdrożenia:

-Procedura przyjęcia pacjenta pierwszorazowego,

-Przykładowy plan leczenia,

-Procedura postępowania w przypadku opóźnienia,

-Przykładowy czas trwania poszczególnych wizyt lekarskich.