Kontroluj dokumentację

Standardy obsługi w klinice

Przygotowane, spisane i dostosowane do potrzeb kliniki standardy obsługi poszczególnych pracowników Kliniki.
Zawierają one szczegółowe informacje na temat postępowania pracowników od momentu wejścia do kliniki, poprzez obsługę pacjentów, czy też prowadzenia dokumentacji medycznej.

Kontroluj dokumentację

Standardy obsługi w klinice

Przygotowane, spisane i dostosowane do potrzeb kliniki standardy obsługi poszczególnych pracowników Kliniki.
Zawierają one szczegółowe informacje na temat postępowania pracowników od momentu wejścia do kliniki, poprzez obsługę pacjentów, czy też prowadzenia dokumentacji medycznej.

Kontroluj dokumentację

Standardy obsługi w klinice

Przygotowane, spisane i dostosowane do potrzeb kliniki standardy obsługi poszczególnych pracowników Kliniki.
Zawierają one szczegółowe informacje na temat postępowania pracowników od momentu wejścia do kliniki, poprzez obsługę pacjentów, czy też prowadzenia dokumentacji medycznej.

Standardy określają w jaki sposób powinni zachowywać się pracownicy i jak powinni komunikować się z pacjentem

Standardy określają w jaki sposób powinni zachowywać się pracownicy i jak powinni komunikować się z pacjentem

Wprowadzenie standardów ma na celu budowanie z pacjentami dobrych I długotrwałych relacji, kreując jednocześnie pozytywny wizerunek firmy. Odpowiednio spisane i ujednolicone procedury pozwolą uniknąć nieporozumień oraz wrażenia niekompetencji, a każdy pacjent zostanie obsłużony w ten sam sposób i na tym samym poziomie.

Standardy Obsługi w klinice to spisane normy regulujące wszystkie procesy pracy

Standardy Obsługi w klinice to spisane normy regulujące wszystkie procesy pracy

Przykładowe dokumenty,

Przykładowe dokumenty,

KTÓRE PRZYGOTOWUJEMY:

 • Opis standardów obsługi lekarskiej
 • Procedura przyjęcia pacjenta pierwszorazowego
 • Przykładowy plan leczenia
 • Procedura postępowania w przypadku opóźnienia
 • Przykładowy czas trwania poszczególnych wizyt lekarskich
 • Checklista
 • Opis standardów obsługi w rejestracji
 • Arkusz obiegu prac protetycznych
 • Arkusz rozliczeniowy dnia
 • Instrukcja szyfrowania plików
 • Procedura zgłaszania zapotrzebowania na materiały biurowe
 • Zestaw dokumentów wejściowych dla pacjenta
 • Standard przygotowania gabinetu do pracy
 • Procedura otwarcia dnia
 • Procedura zamknięcia dnia
 • Procedura zgłaszania awarii
 • Procedura zgłaszania zapotrzebowania na materiały i narzędzia
 • Procedura przyjęcia pacjenta na wizycie higienizacyjnej
 • Procedura recalling’u

Dzięki standardom uporządkujesz formuły obsługi, uświadamiając pracownikom jak wiele czynników wpływa na wizerunek firmy, rozwój umiejętności w tym zakresie, a także modyfikację zachowania, by osiągnąć wyznaczony cel.

Dzięki standardom uporządkujesz formuły obsługi, uświadamiając pracownikom jak wiele czynników wpływa na wizerunek firmy, rozwój umiejętności w tym zakresie, a także modyfikację zachowania, by osiągnąć wyznaczony cel.

Interesują Cię standardy obsługi w klinice?

Nie przepadasz za formularzami?

Poznaj nasze inne działania

Poznaj nasze inne działania

Chcesz zbudować skutecznie prosperującą placówkę stomatologiczną? Możemy Ci w tym pomóc. Prowadzimy szkolenia, szkolenia online i dedykowane konkretnej placówce. Konsultujemy planowane działania, kompleksowo zajmujemy się zarządzaniem placówką stomatologiczną.
Doradzamy, szkolimy i odciążamy w monitorowaniu dokumentacji medycznej, rozliczaniu personelu, prowadzeniu regularnych analiz finansowych.

Jeśli potrzebujesz pomocy, ale nie potrafisz określić, co dokładnie jest Ci potrzebne,

UMÓW SIĘ Z NAMI NA:

Dzień Pracy
Wspólnej

Konsultację
Indywidualną