Analiza Pacjentów Pierwszorazowych

Stale monitoruj jakość obsługi pacjenta oraz przestrzeganie obowiązujących w placówce standardów przez personel lekarski.

Analiza Pacjentów Pierwszorazowych jest podstawowym narzędziem menedżerskim,
które wskazuje nam skuteczność konsultacji pacjentów. APP pozwala nam
wyznaczyć realne, mierzalne cele, których osiągnięcie służy rozwojowi placówki

Dzięki regularnemu wykonywaniu APP wiemy

Ilu z pacjentów decyduje się na kompleksowe plany leczenia

Jakie działania należy usprawnić lub wdrożyć

Czy lekarze stosują się do ustalonego standardu obsługi pacjenta pierwszorazowego w klinice

Jak wdrażane procedury wpływają na liczbę pacjentów kontynuujących leczenie

Czy dokumentacja medyczna jest wypełniana prawidłowo

Czy lekarze podchodzą do pacjentów kompleksowo

Czy nowo wdrożone procedury działają prawidłowo w klinice

Podczas wykonywania APP zwracamy uwagę na:

Poprawność prowadzenia dokumentacji medycznej

Zgodność płatności pacjentów z obowiązującym cennikiem

Czy lekarze prowadzą pacjenta zgodnie z wytycznymi właściciela placówki

Zainteresowała Cię nasza oferta?

A może chcesz pozyskać dofinansowanie na rozwój swojej kliniki?

0 + 2 = ?