Audyt kliniki

z planem wdrożenia zmian

Celem audytu jest obiektywna ocena placówki
i przygotowanie planu wprowadzenia zmian.

Audyt jest dla nas tym,
czym dla lekarza diagnoza

Weryfikujemy różne obszary działania placówki

Istniejące procedury

Finanse

Obsługa pacjenta

Celem audytu jest obiektywna ocena funkcjonowania placówki i przygotowanie planu wdrożenia zmian.

Audyt kliniczny to systematyczny przegląd procedur medycznych (stomatologicznych), który ma na celu polepszenie jakości udzielanych pacjentowi świadczeń zdrowotnych, poprzez usystematyzowaną ich analizę. W jej ramach praktyka porównuje procedury i wyniki z uznanymi standardami, a także w razie konieczności, modyfikuje dotychczasowe postępowanie i wprowadza nowe standardy.

Najważniejszą wartością z przeprowadzonego audytu jest szczegółowy harmonogram wdrożenia zmian w klinice. Plan ułożony jest chronologicznie i właściciel może go realizować samodzielnie lub z naszym wsparciem.

Audyt pomaga zaplanować zmiany w klinice, ułatwia właścicielom i menedżerom planowanie zmian i identyfikację problemów.

Dzięki audytowi właściciel/menedżer będzie wiedział

 • Jaki procent pacjentów pierwszorazowych

  kontynuuje leczenie w placówce

 • Jaki jest poziom

  jakości obsługi w rejestracji

 • Jaki jest poziom obsługi

  pacjentów w gabinecie lekarskim

 • W jaki sposób lekarze

  prowadzą pacjentów

 • Czy lekarze prawidłowo

  prowadzą dokumentację medyczną

 • Czy pacjent jest rozliczany

  zgodnie z cennikiem

 • Czy przepływ obiegu gotówki w placówce

  jest kontrolowany

 • Jakie obszary należy zmienić

  i jakie procedury należy wdrożyć

Zainteresowała Cię nasza oferta?

A może chcesz pozyskać dofinansowanie na rozwój swojej kliniki?

Napisz do nas!

2 + 1 = ?