Doradztwo i wsparcie

w otwieraniu nowej placówki

Kompleksowo wspieramy inwestorów w decyzjach dotyczących nowych przedsięwzięć. Tworzymy biznesplany i pomagamy w realizacji całego projektu

Nasze doświadczenia pokazują, iż placówki prowadzone od początku zgodnie z naszymi wytycznymi osiągają sukcesy od początku działalności i wyróżniają się na tle konkurencji.

Dzięki nam sprawisz, że placówka od początku swojej działalności będzie funkcjonowała prawidłowo.

Tworzenie biznesplanu

Planując otwarcie placówki realizując przedsięwzięcie w oparciu o wcześniejszy plan pozwoli uniknąć wielu błędów często spotykanych w praktykach stomatologicznych. Tworzenie nowej placówki daje nam możliwość zaimplementowania skutecznych procedur odpowiadającym przyjętym standardom. Tworzony biznesplan będzie zindywidualizowany pod kątem wizji Klienta, dzięki czemu zbadane rynki, konkurencja, cenniki i inne zamieszone w nim działy będą odpowiadały konkretnym potrzebom.

Biznesplan pomoże wyznaczyć cele i misje tworzonej firmy oraz pozwoli zaplanować ścieżkę do osiągnięcia założonych celów.

Tworzenie nowej placówki to szereg działań, które rozpoczynają się jeszcze długo przed przyjęciem pierwszego pacjenta. Wybór lokalizacji, lokalu umiejętne dostosowanie go od strony technicznej, jak również dostosowanie do specyfiki grupy docelowej. Często błędy popełniane na etapie projektowania są już nieodwracalne a ich skutki są odczuwalne przez cały personel jak i pacjentów, przez cały okres jej funkcjonowania. Biznesplan, który tworzymy jest zawsze dostosowany do wszystkich potrzeb stomatologicznych.

W zakresie otwierania nowych placówek:

pomagamy prawidłowo rozmieścić pomieszczenia placówki

Pomagamy zaprojektować ergonomicznie wnętrza gabinetów i przestrzeni recepcyjnej, aby spełniała swoją rolę

Dajemy wytyczne do stworzenia infrastruktury technicznej niezbędnej do prawidłowego i bezawaryjnego funkcjonowania urządzeń

Tworzymy wizję placówki i dopasowujemy standardy funkcjonowania do grupy docelowej

Badamy rynek i tworzymy procedury

W zakresie rozpoczęcia działalności:

Pomagamy rekrutować personel

Wdrażamy procedury i szkolimy personel w zakresie obsługi pacjenta i przestrzegania ustalanych standardów.

Korzyści z wcześniej przygotowanego biznesplanu:

  • Możliwość zaplanowania inwestycji

  • Możliwość oceny rentowności placówki

  • Ukazanie mocnych, słabych stron, szans oraz zagrożeń dla placówki

  • Możliwość sformułowania i realizowania strategii na kolejne lata

  • Wytyczenie realnych celów na kolejne lata

  • Możliwość oceny wydajności poszczególnych lekarzy

Chcesz otworzyć placówkę i nie wiesz od czego zacząć?

A może chcesz pozyskać dofinansowanie?

Napisz do nas!

0 + 5 = ?