Opiekun Pacjenta

Zwiększ skuteczność konsultacji w klinice, zaplanuj
kompleksowe leczenie i zadbaj o swojego pacjenta

Opiekun Pacjenta to osoba, która odgrywa kluczową rolę w koordynowaniu
i nadzorowaniu kompleksowego leczenia w klinice stomatologicznej.

 Jest pomostem między kliniką a pacjentem. 

Do kogo skierowane jest to szkolenie?

Opiekunów Pacjentów, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje

Przyszłych Opiekunów Pacjentów

Właścicieli klinik, którzy chcą wprowadzić stanowisko Opiekuna Pacjenta w swojej placówce

Prawidłowo przeszkolony

Opiekun Pacjenta

Uniknie sytuacji „gubienia” pacjentów

Pomoże skutecznie zaplanować kompleksowe leczenie

Zwiększy efektywność
konsultacji
w klinice

Czego dowiesz się na szkoleniu?

 • stanowisko opiekuna pacjenta w klinice

  jakie wynikają z niego korzyści i dlaczego to stanowisko jest tak ważne

 • Role i zadania opiekuna

  czym powinien się zająć Opiekun Pacjenta i jaki jest jego zakres obowiązków

 • schemat pracy opiekuna

  jak powinien wyglądać i dlaczego jest tak ważny

 • prowadzenie pacjenta

  dlaczego Opiekun Pacjenta jest kluczowy w prowadzeniu pacjenta kompleksowo

 • konsultacja pacjenta

  jak prawidłowo prowadzić konsultacje i jakich błędów należy unikać

 • plan leczenia

  jak powinien wyglądać i jak należy go przedstawić pacjentowi

 • Rozmowa opiekuna z pacjentem

  jak powinna wyglądać i jak duży wpływ ma na przyszłą decyzję pacjenta

 • narzędzia do monitoringu pacjenta

  jak w efektywny sposób Opiekun powinien monitorować swoich pacjentów

 • narzędzia pracy opiekuna

  gotowe materiały dla Opiekuna, które ułatwią i usystematyzują jego pracę

 • rola poszczególnych osób w prowadzeniu pacjenta

  jaki wpływ na prowadzenie pacjenta mają inne osoby pracujące w klinice i jakie są ich zadania

Materiały niezbędne w pracy Opiekuna

które otrzymasz na szkoleniu

Schemat pracy Opiekuna Pacjenta

Materiały wspomagające rozmowę Opiekuna
z pacjentem

Procedura konsultacji
z Opiekunem Pacjenta

Karta pomocnicza
dla Opiekuna Pacjenta

Przykładowy plan leczenia
wraz z kosztorysem

Check lista dla Opiekuna Pacjenta

Najbliższe szkolenie otwarte

data już wkrótce

Godzina

Dzień 1
09:00-17:00
Dzień 2
09:00-15:00

Cena

2490 zł netto /  3062, 70 zł brutto

* Osoby, korzystające z dofinansowania ze środków unijnych powyżej 75% oraz lekarzy ze względu na zgłoszenie szkolenia do Izby Lekarskiej –  obowiązuje cena netto.

Miejsce

Toruń

Wypełnij formularz

i zarezerwuj miejsce na szkoleniu

4 + 4 = ?

* Gdy otrzymamy Państwa zgłoszenie, wyślemy na podany przez Państwa adres mailowy potwierdzenie oraz fakturę pro-forma, której opłata jest potwierdzeniem miejsca na szkoleniu.

Uwaga: W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 14 dni przed szkoleniem, uczestnik zostanie obciążony kosztem w wysokości 50% wartości zamówienia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej. Możliwe jest zgłoszenie zastępstwa uczestnika inną osobą. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia oraz zmiany ekspertów z przyczyn niezależnych od organizatora szkolenia. Nieobecność uczestnika na szkoleniu bez uprzedniego poinformowania, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.