Standardy obsługi w klinice

Przygotowane, spisane i dostosowane do potrzeb kliniki standardy obsługi poszczególnych pracowników kliniki. Zawierają one szczegółowe informacje na temat postępowania pracowników od momentu wejścia do kliniki, poprzez obsługę pacjentów, czy też prowadzenia dokumentacji medycznej.

Standardy określają w jaki sposób powinni zachowywać się pracownicy i jak powinni komunikować się z pacjentem.

Wprowadzenie standardów ma na celu budowanie z pacjentami dobrych I długotrwałych relacji, kreując jednocześnie pozytywny wizerunek firmy. Odpowiednio spisane i ujednolicone procedury pozwolą uniknąć nieporozumień oraz wrażenia niekompetencji, a każdy pacjent zostanie obsłużony w ten sam sposób i na tym samym poziomie.

Standardy Obsługi w klinice są to spisane normy regulujące wszystkie procesy pracy

Lekarza

Opis standardów obsługi lekarskiej

Procedura przyjęcia pacjenta pierwszorazowego

Przykładowy plan leczenia

Procedura postępowania w przypadku opóźnienia

Przykładowy czas trwania poszczególnych wizyt lekarskich

Checklista

Rejestratorki

Opis standardów obsługi w rejestracji

Arkusz obiegu prac protetycznych

Arkusz rozliczeniowy dnia

Instrukcja szyfrowania plików

Procedura zgłaszania zapotrzebowania na materiały biurowe

Zestaw dokumentów wejściowych dla pacjenta

Asystentki

Standard przygotowania gabinetu do pracy

Procedura otwarcia dnia

Procedura zamknięcia dnia

Procedura zgłaszania awarii 

Procedura zgłaszania zapotrzebowania na materiały i narzędzia

Higienistki

Procedura przyjęcia pacjenta na wizycie higienizacyjnej

Procedura recalling’u

Dzięki standardom uporządkujesz formuły obsługi, uświadamiając pracownikom jak wiele czynników wpływa na wizerunek firmy, rozwój umiejętności w tym zakresie, a także modyfikację zachowań, by osiągnąć wyznaczony cel.

Zainteresowała Cię nasza oferta?

A może chcesz pozyskać dofinansowanie na rozwój swojej kliniki?

4 + 0 = ?