Profesjonalna rejestracja

Zwiększ ilość zapisanych wizyt, zarządzaj
kolejką oraz opóźnieniami i znajdź rozwiązania
w trudnych sytuacjach z pacjentami.

Pamiętaj, że rejestratorka to pierwsza osoba, z którą pacjent ma kontakt w klinice.

Do kogo jest skierowane to szkolenie?

Rejestratorek, które chcą usprawnić swoją pracę dzięki przydatnym narzędziom, a także chcą wiedzieć, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach.

Dla właścicieli klinik, którzy pragną podnieść jakość obsługi pacjenta w klinice, usystematyzować pracę w recepcji i chcą wspierać swój personel we wdrażanych zmianach.

Profesjonalna rejestratorka to:

Sprawne funkcjonowanie

Pamiętaj, że profesjonalna rejestratorka koordynuje wiele procesów w klinice i w wielu z nich bierze czynny udział.

Zapełnienie grafików

Kluczową umiejętnością profesjonalnej rejestratorki jest zarządzanie terminarzem wizyt tak, aby fotele były zapełnione.

Komfort pacjenta

Pierwszy kontakt i jakość obsługi pacjenta przez rejestratorkę często ma kluczowy wpływ, na to czy pacjent będzie chciał podjąć leczenie w Twojej klinice.

Prawa ręka właściciela

Profesjonalna rejestratorka tworzy część raportów finansowych dla zarządzającego kliniką.

Na szkoleniu będziemy mówić o

  • cechach idealnej rejestratorki oraz sposobach komunikowania się z pacjentem,

  • roli rejestracji w klinice i zagadnieniu dress codu,

  • obsłudze telefonicznej i osobistej pacjentów w klinice,

  • zarządzaniu kolejką pacjentów,

  • standardach komunikacji mailowej i na komunikatorach,

  • o trudnych sytuacjach w rejestracji oraz profesjonalnej komunikacji,

  • recallingu i wymianie doświadczeń

  • dodatkowych atutach pracy z systemem,

  • planowaniu terminarza,

  • prowadzeniu arkusza dnia i arkusza obiegu prac protetycznych.

Główne korzyści

z ukończonego szkolenia

Twoja klinika będzie postrzegana jako profesjonalna i nastawiona na pacjenta

Zyskasz większą liczbę pacjentów pierwszorazowych

Wdrożysz procedury, dzięki którym usprawnisz działania zarządcze w klinice

Nauczysz się jak poprawnie i skutecznie komunikować się z pacjentami

Najbliższe szkolenie otwarte

11-12.03.2023

Godzina

Dzień 1
09:00-17:00
Dzień 2
09:00-15:00

Cena

2490 zł netto /  3062, 70 zł brutto

* Osoby, korzystające z dofinansowania ze środków unijnych powyżej 75% oraz lekarzy ze względu na zgłoszenie szkolenia do Izby Lekarskiej –  obowiązuje cena netto.

Miejsce

Toruń

Wypełnij formularz

i zarezerwuj miejsce na szkoleniu

1 + 0 = ?

* Gdy otrzymamy Państwa zgłoszenie, wyślemy na podany przez Państwa adres mailowy potwierdzenie oraz fakturę pro-forma, której opłata jest potwierdzeniem miejsca na szkoleniu.

Uwaga: W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 14 dni przed szkoleniem, uczestnik zostanie obciążony kosztem w wysokości 50% wartości zamówienia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej. Możliwe jest zgłoszenie zastępstwa uczestnika inną osobą. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia oraz zmiany ekspertów z przyczyn niezależnych od organizatora szkolenia. Nieobecność uczestnika na szkoleniu bez uprzedniego poinformowania, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.