Wypełnij formularz

i zapisz się na wybrane szkolenie

6 + 2 = ?

* Gdy otrzymamy Państwa zgłoszenie, wyślemy na podany przez Państwa adres mailowy potwierdzenie oraz fakturę pro-forma, której opłata jest potwierdzeniem miejsca na szkoleniu.

Uwaga: W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 14 dni przed szkoleniem, uczestnik zostanie obciążony kosztem w wysokości 50% wartości zamówienia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej. Możliwe jest zgłoszenie zastępstwa uczestnika inną osobą. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia oraz zmiany ekspertów z przyczyn niezależnych od organizatora szkolenia. Nieobecność uczestnika na szkoleniu bez uprzedniego poinformowania, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Wyślij nam wiadomość!