Opiekun pacjenta – Medyczny Dom Medialny

Opiekun Pacjenta

Opiekun Pacjenta odgrywa bardzo ważną rolę w prowadzeniu pacjenta.
To osoba, która wspiera pacjenta w całym procesie leczenia w klinice stomatologicznej.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

Nie będziesz „gubić” pacjentów

Pacjenci zaczną przechodzić przez cały proces leczenia od początku do końca.

Zdobędziesz odpowiednie kwalifikacje

Nauczysz się od od profesjonalistów, jak dobrze poprowdzić pacjenta. Dzięki temu wprowadzisz nową jakość do kliniki.

Wzniesiesz swoją klinikę na wyższy poziom obsługi

Opiekun Pacjenta zadba o to, by Pacjenci czuli się odpowiednio zaopiekowani i kompleksowo poprowadzeni.

Do kogo skierowane jest to szkolenie?

Opiekunów pacjentów, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje

Przyszłych opiekunów pacjentów

Właścicieli klinik, którzy chcą wprowadzić stanowisko Opiekuna Pacjenta w swojej placówce

O czym będziemy mówić na szkoleniu?

 • Charakterystyka Opiekuna Pacjenta

 • Rola Opiekuna Pacjenta w klinice

 • Rola poszczególnych osób w prowadzeniu pacjenta

 • Schemat i narzędzia pracy Opiekuna Pacjenta

 • Korzyści dla kliniki wynikające z wprowadzenia stanowiska Opiekuna Pacjenta

 • Konsultacja Pacjenta

 • Tworzenie planu leczenia

 • Elementy planu leczenia

 • Sposoby komunikacji z pacjentem

 • Dokumentacja w procesie leczenia pacjenta

 • Przygotowanie pacjenta do zabiegu

Najbliższe szkolenie otwarte

10-11.04.2021

Godzina

I Dzień

09:00-17:00

II Dzień

09:00-15:00

Cena

2190 zł

Wypełnij formularz

i zarezerwuj miejsce na szkoleniu

0 + 5 = ?

* Gdy otrzymamy Państwa zgłoszenie, wyślemy na podany przez Państwa adres mailowy potwierdzenie oraz fakturę pro-forma, której opłata jest potwierdzeniem miejsca na szkoleniu.

Uwaga: W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 14 dni przed szkoleniem, uczestnik zostanie obciążony kosztem w wysokości 50% wartości zamówienia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej. Możliwe jest zgłoszenie zastępstwa uczestnika inną osobą. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia oraz zmiany ekspertów z przyczyn niezależnych od organizatora szkolenia. Nieobecność uczestnika na szkoleniu bez uprzedniego poinformowania, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.