Audyt kliniki z planem wdrożenia zmian – Medyczny Dom Medialny

Audyt kliniki

z planem wdrożenia zmian

AUDYT JEST DLA NAS TYM, CZYM DLA LEKARZA DIAGNOZA PACJENTA

Celem audytu jest obiektywna ocena funkcjonowania placówki i przygotowanie planu wdrożenia zmian.

Audyt kliniczny to systematyczny przegląd procedur medycznych (stomatologicznych), który ma na celu polepszenie jakości udzielanych pacjentowi świadczeń zdrowotnych, poprzez usystematyzowaną ich analizę. W jej ramach praktyka porównuje procedury i wyniki z uznanymi standardami, a także w razie konieczności, modyfikuje dotychczasowe postępowanie i wprowadza nowe standardy.

Najważniejszą wartością z przeprowadzonego audytu jest szczegółowy harmonogram wdrożenia zmian w klinice. Plan ułożony jest chronologicznie i właściciel może go realizować samodzielnie lub z naszym wsparciem.

Audyt pomaga zaplanować zmiany w klinice, ułatwia właścicielom i menedżerom planowanie zmian i identyfikację problemów.

Weryfikacja dotyczy różnych obszarów działania placówki np. istniejących procedur, finansów i obsługi pacjenta.

Elementem audytu jest wizyta tajemniczego pacjenta.

  • Należy podkreślić, że audyt nie służy ocenie indywidualnych osób, tylko ocenie systemu funkcjonowania określonego miejsca pracy. Pracownicy tworzą złożoną organizację, w której system powinien działać efektywnie, dobrze i trwale funkcjonować.

Dzięki audytowi właściciel/menedżer będzie wiedział:

Jaki procent pacjentów pierwszorazowych kontunuuje leczenie w placówce

Jaki jest poziom jakości obsługi w rejestracji

Jaki jest poziom obsługi pacjentów w gabinecie lekarskim

W jaki sposób lekarze prowadzą pacjentów

Czy lekarze prawidłowo prowadzą dokumentację medyczną

Czy pacjent jest rozliczany zgodnie z cennikiem

Czy przepływ obiegu gotówki w placówce jest kontrolowany

Jakie obszary należy zmienić i jakie procedury należy wdrożyć