Audyt kliniki

z planem wdrożenia zmian

Audyt jest dla nas tym, czym dla lekarza diagnoza pacjenta

Weryfikujemy różne obszary działania placówki

Istniejące procedury

Finanse

Obsługa pacjenta

Celem audytu jest obiektywna ocena funkcjonowania placówki i przygotowanie planu wdrożenia zmian.

Audyt kliniczny to systematyczny przegląd procedur medycznych (stomatologicznych), który ma na celu polepszenie jakości udzielanych pacjentowi świadczeń zdrowotnych, poprzez usystematyzowaną ich analizę. W jej ramach praktyka porównuje procedury i wyniki z uznanymi standardami, a także w razie konieczności, modyfikuje dotychczasowe postępowanie i wprowadza nowe standardy.

Najważniejszą wartością z przeprowadzonego audytu jest szczegółowy harmonogram wdrożenia zmian w klinice. Plan ułożony jest chronologicznie i właściciel może go realizować samodzielnie lub z naszym wsparciem.

Audyt pomaga zaplanować zmiany w klinice, ułatwia właścicielom i menedżerom planowanie zmian i identyfikację problemów.

Dzięki audytowi właściciel/menedżer będzie wiedział

  • Jaki procent pacjentów pierwszorazowych kontynuuje leczenie w placówce

  • Jaki jest poziom jakości obsługi w rejestracji

  • Jaki jest poziom obsługi pacjentów w gabinecie lekarskim

  • W jaki sposób lekarze prowadzą pacjentów

  • Czy lekarze prawidłowo prowadzą dokumentację medyczną

  • Czy pacjent jest rozliczany zgodnie z cennikiem

  • Czy przepływ obiegu gotówki w placówce jest kontrolowany

  • Jakie obszary należy zmienić i jakie procedury należy wdrożyć

Zainteresowała Cię nasza oferta?

A może chcesz pozyskać dofinansowanie na rozwój swojej kliniki?

Napisz do nas!

1 + 3 = ?